Det nye styret for 2017 er:  
       
Leiar:      Bjarne Pedersen          
Nestleiar:      Per Arild Frøyen          
Styremedlem:      Kjell Ulvestad        
Styremedlem:      Leni Lisæter        
Styremedlem:      Arild Ryland       
1.Varamedlem:       Hilde Larsen  
2.Varamedlem:      Dag Inge Smedvik        
Valnemnd:      Petra Liset  
Valnemnd:      Ester Frøyen  
Valnemnd:      Wenche Smedvik       
Kasserer      Einar Vereide  
Revisor:      Harry Gulestøl