Innbydelse til

                                                      

                                                                                    Fest

 

                                                       For medlemmane i Kalvåg kystlag   

 

                                                                   På Vamråk Bua

                                                  Lørdag 15. september kl 19,00

Vi holder krabbe og reker med tilbehør. Kaffi og saft blir servert. Dei som ønsker brus eller liknande   må ta med sjølve.

Inngangspengar er kr. 100,- pr vaksen. Gratis for barn under 14 år.

Festen held fram ut over natta så lenge der er folk. Ta med godt humør og ver med på ein fin sammling. Påmeldingsfrist Torsdag 13.09.2018

Påmelding til: Bjarne Pedersen tlf 95875494. E-post: bjarne64@live.no                                                                                                                                                                            

 

              

 

 

                               

INVITASJON TIL MIDTSOMMARFEST FOR MEDLEMMER  I

KYSTLAGET OG BÅTLAGET LAURDAG 24 JUNI 2017

Program:

17:30      Segling med båtane frå Vamråkbua

19:00      Servering av rømmegraut, krabbe og reker for
               medlemmer på Vamråkbua

21:00      Vi tenner jonsokbålet og invitere heile bygda til   
               bålbrenning på moloen på kalvøyna
               Gratis pølse og brød til alle barna i bygda

For medlemmar:
Det er påmelding i hendhald til matservering på Vamråkbua.
Pris: Kr. 100 per pers.

Påmelding innan Torsdag 22 juni til Arild Ryland på
e-post: arild.ryland@enivest.net
Mobil:  95 25 01 17

 

                                                   

 

                                

 

 

    

 

Hei alle medlemmer. Vi har flytta krabbefesten fra lørdag 16.sept. til lørdag 2 sept. Vi håper at dette vil passe for mange.

 

Mvh
Kalvåg kystlag. Bjarne Pedersen

 
Tlf.95875494
bjarne64@live.no
 
                             
 
Hei alle medlemmer.
Kalvåg Bygdelag, IL Frøy og Frøyen skule har planer om å rydde strender i Kalvåg i løpet av veke 18. 1-7mai. Er dette noke vi i Kalvåg Kystlag kan være med på?
Ønsker ei tilbakemeld vist DU kan være med.
Mvh
Kalvåg Kystlag
Bjarne  Pedersen

ÅRETS SILDEFLEKKING 2017

Jobben er gjort. 400 kilo sild er flekka og hengt opp, og Edel sørga for at dugnadsgjengen hadde noko å bite i. No er det berre å håpe på godt tørkevær dei neste seks vekene. Ein stor takk til Pelagia Kalvåg som har sponsa Kystlaget med sild til flekking i år.

Det er kjekt å vere leiar i Kalvåg Kystlag når ein ser kva medlemmene stiller opp og jobber dugnad for kystlaget, som under kystfestivalen, vedlikehald av båtane og flekking av sild, + mykje meir.
Ein stor takk til alle!

Bjarne

 

Bildene er tatt av Kjell Aga Ulvestad

                                                                      

 

                              

 

 

 

                                       

      

INVITASJON TIL MIDTSOMMARFEST FOR MEDLEMMER I
KYSTLAGET OG BÅTLAGET LAURDAG 18 JUNI 2016

Program:
17:30 Segling med båtane frå Vamråkbua
19:00 Servering av rømmegraut, krabbe og reker for
medlemmer på Vamråkbua
21:00 Vi tenner jonsokbålet og invitere heile bygda til
bålbrenning på moloen på kalvøyna
Gratis pølse og brød til alle barna i bygda

For medlemmar:
Det er påmelding i hendhald til matservering på Vamråkbua.
Pris: Kr. 100 per pers.

Påmelding innan Torsdag 16 juni til Arild Ryland på
e-post: arild.ryland@enivest.net
Mobil: 46 77 35 60

  • Bilder fra årets sildeflekking. Litt sosial aktivitet var det også tid til. Fin arbeidsgjeng.

  • Årets ølbrygging er i gang hos Kalvåg Kystlag. Foto: Kjell Aga Ulvestad

  • Foto Per Arild Frøyen

  • Foto Gerda Frøyen

 

 

  • Foto Kjell Aga Ulvestad

 
 
 
 
 
 
 

                        

 Innbydelse til krabbefest 19. september

 

For Medlemmane i Kalvåg Kystlag

Krabbefesten starta kl.19.00

Vamråk Bua

Vi holder krabbe og reker med tilbehør

Kaffi og saft blir servert. Dei som ønsker brus eller liknande må ta med sjølve.

Inngangspengar er kr.100.- pr.vaksen

Gratis for barn under 14 år

Festen held fram ut over natten så lenge der er folk.

Ta med godt humør å ver med på ein fin sammling

Påmeldingsfrist Torsdag 17.09.2015

Påmelding til: Bjarne Pedersen

Tlf. 95875494

E-post bjarne64@live.no

Styret i Kalvåg Kystlag

 
 
 
DEN KULTURELLE SKULESEKKEN
 
"44 elevar frå  Hauge og Kalvåg besøkte i dag Kalvåg Kystlag, som ein del av Den kulturelle skulesekken. Den kulturelle skulesekken er ei nasjonal satsing som skal bidra til at alle skuleelever i Norge får møte kunst og kultur av alle slag, og i dag var turen komen til kystkulturen. Medlemmer i Kalvåg Kystlag stilte opp, med Åge Tansøy, eldskjel og ein av grunnleggarane, i spissen. Han fylte 82 år i dag, noko som vart markert med at elevane sang gebursdagssangen til han. Etterpå tok han elevane med ut i Nigaren, kystlaget sin største båt. Elevane fekk elles m.a. orientering om rett bruk av flyteplagg,navigasjon, kasting av bøye dersom nokon fell på sjøen, knop og stikk, roing og segling.Den kulturelle skolesekken er eit samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet., og målet er å medverke til at elevar i skulen får eit profesjonelt kunst- og kulturtilbod, å legge til rette for at elevar i skulen lettare skal få tilgang til, og gjere seg kjende med og utvikle forståing for kunst- og kulturuttrykk av alle slag.
  • Foto Kjell Aga Ulvestad

  • F

 

 
 

 

Bilder fra sommerfesten 2015

 

 

 

 

                   

 

INVITASJON

TIL MIDTSOMMARFEST

FOR MEDLEMMER

I

KYSTLAGET OG BÅTLAGET

LAURDAG 20 JUNI 2015Program:

17:30 Segling med båtane frå Vamråkbua

19:00 Servering av rømmegraut, krabbe og reker for

medlemmer på Vamråkbua

21:00 Vi tenner jonsokbålet og invitere heile bygda til

bålbrenning på moloen på kalvøyna

Gratis pølse og brød til alle barna i bygda

For medlemmar:

Det er påmelding i hendhald til matservering på

Vamråkbua.

Pris: Kr. 100 per pers.

Påmelding innan Torsdag 18 juni til Bjarne Pedersen på

e-post: bjarne64@live.no

Mobil: 95 87 54 94

                                                           

 

 

 

 

DUGNAD 

Hei

Kalvåg kystlag har avtale med kystmuset om å jobbe litt dugnad på vamråk bua som husleige

No er det mange år sia vi har våre med å jobba med vedlikehald på bygget

Kystmuset skal skifte kledning på ein vegg å i den forbindelse er vi spurt om vi kan beise kledninga, som ei husleige

Kledninga skal beisast før den blir sett opp, kledninga skal ha 3 strøk den ligger no oppe på vamråk loftet på bua.

Vi vil prøve å få til dugnad på Mandag 01. 06. 2015   Kl.18.00

                                                     Tirsdag  02. 06. 2015    Kl.18.00

                                                     Onsdag 03. 06  2015    Kl. 18.00

 

Eg håper at vi kan vere 6 stk kvar kveld

Eg håper du har eit par timer ein av kveld

Ønsker ei  tilbakemelding på ka for dager du ønsker å vere med på å jobbe litt dugnad

Dette er arbeid for Damer og Herrer JMvh
Bjarne Pedersen
6729 Kalvåg
 
Tlf.95875494
bjarne64@live.no        

                                                                

                                             

 

 

 

                                 TØRKASILD TIL SAGS.

                                                Då er årets tørkasild klar for salg. 

                                                                Pris Kr 15,- pr stk

                                     Er å få kjøpt ved Holmen Atelier som ligger ved 

                                     Knutholmen, eller ring:

                                     Bjarne Pedersen tlf 95 87 54 94

                                     eller 

                                     Per Arild Frøyen tlf 91 85 33 66

                  

                               

                               

                  

  

                  

 

                                

 

                         ÅRSMØTE I  KALVÅG KYSTLAG

                            Lørdag 21. mars 2015 kl. 1600  

                            Sted: Hemsen på Knutholmen     

 

                                             Saksliste:    

                  Sak 1.  Godkjenning av innkalling og saksliste

                  Sak 2.  Val av ordstyrer og referent

                  Sak 3.  Årsmelding 2014

                  Sak 4.  Rekneskap og revisjon 2014

                  Sak 5.  Innkomne saker

                  Sak 6.  Årsplan 2015

                  Sak 7.  Budsjett 2015

                  sak 8.  Val av:

                  -  1 styremedlemmer - 1 vara - leiar og nestleiar

                  -  valnemnd

                  -  revisor

 

    Forslag til årsmøtet sendes innan 14. mars på e-post til: bjarne64@live.no

                                          Det vert serverrt kaffi og kake        

                                                        Vel møtt.

                                                         STYRET

 

                                                                                        

Aktiviteter 2015      
         
Januar - desember Dugnad på bu, båtar og motorer
April - august Planlegging Kystfestivalen 2015
7.februar - april Flekking / tørking og pakking av sild
Januar - mai Rep / vedlikehald av båtane
Mai - juni   Sjøsetting av båtane  
Juni   Torgdagane i Bergen  
    Midtsommarsfest / jonsok
Mai-september   Segling og roing
31.juli - 2.august Kystfestivalen 2015  
Juni - september   Andre turer med båtane  
  Krabbefest  
Oktober Ilandsetting av båtane    
Oktober   Flatbrødbaking  
       

         

           

 

                         

 

Hele 4 nasjoner var i år representert under flatbrødproduksjonen 2014. Se flere bilder under fanen galleri. 

                               

                      

                          

 

                                 TØRKASILD TIL SAGS.

Kystlaget har framleis ein del tørkasild for salg.  pris kr. 10,- pr sild.Interesserte bes ta kontakt med leiar Bjarne Pedersen. Løp og kjøp !!!!!!       

          

 

 

                                    DUGNAD PÅ BUA. 

              Det foregår fortsatt dugnad på bua kvar torsdag fra klokka 18.00

 

 

 

                                       Øl brygging og Flatbrød baking.

 

Kalvåg Kystlag skal ha øl brygging og Flatbrød baking Fredag 21-11 og Laurdag 22-11.   

Ølbrygginga startar Fredag kl 18.00. ca 3 – 4 timar. Og forsett Laurdag kl.09.00 til vi er ferdig å vaske alt utstyret.                                                                                                       

Det vert lagt opp til ein del dugnad i vente periodane. Eller flatbrødbaking? Kanskje kurs i å lage fenderar av tau.                                                                                                       

Vi legg opp til litt mat Laurdagen.                                                                                   

Max deltakarar 12 stk. Alle må ha med 1 stk. 10 liter dunk og 1 stk. 5 liter dunk. Pris vert etter sjølvkost.

Flatbrødbakinga vert fredag kl. 18.00 som kurs for dei som ikkje har laga flatbrød før. Det er mulig å fortset å laga flatbrød på laurdag for dei som vil. Alle er velkommen å delta og det er kjekt visst ungane og har lyst å vere med :o)  Avhengig av påmelding vi planlegg at 2 og 2 bakar i lag. Vi treng att nokon tek med takke, kjevle og anna bakeutstyr, forkle osv. Kystlaget har ein takke som kan brukast. Pris vert etter sjølvkost.                                                   

Påmelding:

Ølbtrygging. Terje Røys tlf. 95908406 mail. terje.roys@hydmot.no                                        

Flatbrød baking. Pamela Dunbar Nødset. Tlf. 90825657  mail. pdunbar@online.no

 

 

 

 

   Innbydelse til Krabbefest 20. September

 

          

                          For Medlemmane i Kalvåg Kystlag

                                         Krabbefesten starta kl.19.00  

                                                                              

                               Vamråk Bua

        

Vi holder krabbe og reker med tilbehør

Kaffi og saft blir servert. Dei som ønsker brus eller liknande må ta med sjølve.

Inngangspengar er  kr.50.- pr.vaksen                                                               

Gratis for barn under 14 år

Festen held fram ut over natten så lenge der er folk.                   

Ta med godt humør å ver med på ein fin sammling

Påmeldingsfrist Torsdag 18.09.2014

Påmelding til: Bjarne Pedersen

Tlf. 95875494

E-post  bjarne64@live.no

 

Styret i Kalvåg Kystlag

 

 

 

 

                                     

                                                  

                                                    INVITASJON

                                                  Til

Evalueringsmøte av Kystfestivalen av dei aktivitetane

                              som Kystlaget hadde

                                   

                           Fredag 29 August 2014

                                          

                                    Knutholmen

                                       Kl. 18.00

 

                              Det blir servert Pizza

                           Vi håper flest mulig tar turen

 

   NB, Det blir krabbefest Laurdag 20. sept. Inb. kommer seinere

 

                                               Styret

 

                                                           

                                     

                                                     

 

                                                     INVITASJON

                                          TIL MIDTSOMMARFEST

 

                                           LAURDAG 21 JUNI 2014

                                                        

Program:

17:30       Segling med båtane frå Vamråkbua

19:00       Servering av rømmegraut, krabbe og reker for 
                    medlemmer på Vamråkbua

21:00       Vi tenner jonsokbålet og invitere heile bygda til   
                   bålbrenning.
                   Gratis pølse og brød til borna.For medlemmar:
Det er påmelding i hendhald til matservering på Vamråkbua.
Pris: Kr. 100 per pers.


Påmelding innan onsdag 18 juni til Bjarne Pedersen på
e-post: bjarne64@live.no
Mobil:  95 87 54 94