Administrator: Kjell R Larsen.
Vennligst kontakt oss på vår mailadresse kalvaagkystlag@hotmail.com